You are here

Diensten aan derden

 

Het RITCS realiseert jaarlijks projecten voor klanten van buiten de school. Deze 'diensten aan derden' worden kortweg als DAD-projecten aangeduid. Voorrang wordt gegeven aan samenwerkingsprojecten in de welzijnszorg, aan initiatieven uit de culturele sector. Louter commerciële opdrachten worden geweerd. De projecten zijn realistisch gebudgeteerd naar kostprijs, (van materiaal, faciliteiten en begeleiding van docenten). 
DAD's kunnen verbonden zijn aan een opleidingsonderdeel maar kunnen ook los van het programma worden aanvaard. Voor het RITCS is het belangrijk dat de uitvoering van de opdracht het louter afleveren van een projectresultaat overstijgt. Er wordt naar een pedagogische meerwaarde gestreefd. 
Het RITCS streeft met deze aanpak van DAD naar een optimaliserende aanvulling bij het bestaande curriculum. Een project wordt dus steeds door studenten uitgevoerd onder begeleiding van docenten.

 

Voor meer informatie, contacteer:

ritcs@ehb.be