You are here

Bureau van RITS | School of Arts

Het Bureau van RITS | School of Arts is een transversaal overlegorgaan tussen de directeur, de opleidingshoofden, de onderzoekscoördinator, de coördinator onderwijs en kwaliteitszorg en de campuscoördinator of zakelijk coördinator van de School of Arts RITS, die er alle ex officio deel van uitmaken. Het coördineert transversale aspecten van de dagelijkse werking van de school en bereidt gemeenschappelijke standpunten voor van de verschillende geledingen van de school, in functie van te nemen beslissingen door de Raad van de School of Arts RITS.

 

Leden:

Ann Olaerts, voorzitter, directeur RITS, ex officio

Ivan Dhondt, secretaris, coördinator onderwijs en kwaliteitszorg, ex officio

Patrick Geeraerts, opleidingshoofd Audiovisuele Kunsten, ex officio

Hendrik De Smedt, opleidingshoofd Drama en Podiumtechnieken, ex officio

Klaas Tindemans, onderzoekscoördinator RITS, ex officio

Stef Ampe, zakelijk coördinator RITS, ex officio